Depozitársky poplatok

Poplatok, ktorý je zúčtovaný z celkového majetku podielového fondu. Ide o poplatok, ktorý si účtuje depozitár za svoju činnosť. Hodnotu podielu, ktorá sa zverejňuje denne je očistená o tento poplatok.