Derivát

Zmluva medzi dvoma alebo viacerými stranami, ktorej hodnota sa odvodzuje od podkladového aktíva. Medzi deriváty patria: forwardy, futures, swapy, opcie, warranty a CFD.

Možno ich využiť na krátke predaje cenných papierov alebo na zaistenie portfólia proti riziku poklesu.

Najbežnejším podkladovým aktívom derivátov sú akcie, dlhopisy, komodity, meny, úrokové sadzby a trhové indexy. Tieto aktíva sa bežne nakupujú prostredníctvom bánk alebo brokerských spoločností.