Diverzifikácia

Diverzifikácia je technika, ktorá pomáha znížiť riziko v portfóliu. Portfólio manažér sa snaží v rámci diverzifikácie znížiť riziko voči jednému typu aktív v portfóliu tak, že investuje do rôznych typov aktív. Rôzne typy aktív majú rôzne riziká a práve preto je diverzifikácia kľúčovým nástrojom pre rozloženie rizika v rámci portfólia alebo fondu.

Portfólio sa dá diverzifikovať investovaním do rôznych tried aktív zároveň, ako sú dlhopisy, fondy, akcie, deriváty, ako aj v rôznych odvetviach alebo regiónoch.