Durácia

Je miera citlivosti ceny dlhopisu na zmenu úrokovej miery. Čím je durácia vyššia, tým je aj vyššia citlivosť dlhopisu na zmenu úrokových sadzieb. Ak sa napríklad durácia portfólia rovná 2, znamená to že v prípade nárastu úrokovej miery o 1 %, zaznamená cena dlhopisu pokles o 2 %.

V prípade dlhopisových podielových fondov sa durácia vypočítava pre celé portfólio.