Emitent

Emitent je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vydala cenný papier za účelom získania finančných zdrojov. Je povinná svoj dlh splatiť za vopred určených podmienok.