Finančná páka

Finančná páka (leverage) je vyjadrením pomeru medzi celkovými aktívami voči vlastnému majetku. Obchodovanie na finančnú páku je často využívané na finančnom trhu a predovšetkým v súvislosti s finančnými derivátmi. Finančné nástroje, ktoré využívajú finančnú páku sa považujú za rizikovejšie ako tie, pri ktorých obchodník disponuje len s vlastným majetkom.