Index

Na finančných trhoch je index ukazovateľom celkovej zmeny hodnôt vybraných cenných papierov uvedených na konkrétnom trhu. Index je vytvorený ako portfólio v ktorom je každý cenný papier vážený podľa jeho trhového významu (indexy môžu byť vážené aj iným spôsobom).

K známym indexom patria Dow Jones Industrial Average a Standard & Poor‘s 500 v USA, FTSE 100 v Londýne, DAX v Nemecku a Nikkei 225 v Japonsku.