Information ratio

Meria úspešnosť fondu voči benchmarku. Vypočíta sa ako podiel výkonnosti fondu očistenej o výkonnosť benchmarku a tracking error. Vysoké IR znamená, že fond prekonal výkonnosťou benchmark a zároveň bez výrazného rastu rizika.