Investičná politika

Investičná politika sú pravidlá investovania majetku v podielovom fonde, ktoré musia byť v súlade s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika určenými zákonom.