Kapitálový trh

Kapitálový trh je súčasťou finančného trhu. Označuje sa ako trh dlhodobých peňazí. Jedná sa o mechanizmus a súbor inštitúcií, na ktorom sa stretávajú ponuka a dopyt po strednodobom alebo dlhodobom peňažnom kapitále (nástroje so splatnosťou dlhšou ako jeden rok alebo bez termínu splatnosti). Kapitálové trhy sa usilujú zlepšovať efektivitu transakcií. Tieto trhy spájajú tých, ktorí vlastnia kapitál, a tých, ktorí hľadajú kapitál a poskytujú miesto, kde si subjekty môžu vymieňať cenné papiere.

Je to miesto, kde úspory a investície smerujú medzi dodávateľov, ktorí majú kapitál a tými, ktorí potrebujú kapitál.

Kapitálový trh sa skladá z primárnych a sekundárnych trhov.