Kapitálový výnos

Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou finančného nástroja.