Korelácia

Korelácia je cenová závislosť medzi dvoma alebo viacerými aktívami (alebo medzi jedným inštrumentom a benchmarkom). Hodnoty korelácie sú od -1 do 1, pričom hodnota 1 znamená absolútnu koreláciu, čiže vývoj ceny dvoch meraných aktív je zhodný. Hodnota 0 znamená, že neexistuje žiadne cenová závislosť a hodnota -1 znamená, že aktíva majú opačný vývoj ceny.

Korelácia aktív sa sleduje v portfóliách kvôli diverzifikácii. Portfólio manažéri fondov vyhľadávajú aktíva s negatívnou koreláciou, ak chcú diverzifikovať riziko v rámci portfólia.