Likvidita

Určuje do akej miery dokáže byť finančný nástroj predaný alebo nakúpený bez toho, aby výraznejšie ovplyvnil cenu na trhu. Všeobecne sa dá povedať, že akcie veľkých a úspešných firiem sú vysoko likvidné.