Long pozícia

Dlhá pozícia je špekulácia na rast kurzu, kedy investor predpokladá, že kurz finančného nástroja bude rásť. Otvorená pozícia začína pokynom na nákup, uzavretá pozícia pokynom na predaj. Výsledkom je rozdiel dvoch cien: cena predajná mínus cena nákupná. Ak je tento výsledok pozitívny, investor je ziskový, ak je záporná, tak investor stráca.