Medvedí trh

Medvedím trhom sa označuje situácia na finančnom trhu, ktorá je charakterizovaná poklesom cien aktív a všeobecným pesimizmom investorov. Investori sa zbavujú aktív a očakávajú sa straty.

Medvedí trh môže trvať rádovo niekoľko mesiacov až rokov. Výška poklesu je od 20 %. Nemožno ho teda zamieňať s akýmkoľvek krátkodobým poklesom alebo korekciou. Jedná sa o celkový trend trhu.

Pri akciových indexoch platí, že pokles väčší ako 20 % z maxím počas dvoch mesiacov je považovaný za medvedí trh. Od roku 1900 do 2015 bolo spolu 32 medvedích trhov, čo je v priemere jeden za 3,5 roka. Známy je napríklad medvedí trh od októbra 2007 do marca 2009, kedy akciový index Dow Jones klesol o 54 %.