Menový swap

Derivátová operácia, ktorá je založená na výmene jednej devízy za druhú na určité obdobie. Funguje ako termínovaný obchod, ktorého cieľom je dosiahnutie zisku z pohybu kurzu medzi devízami.