Opcia

Opcia je právo kúpiť v stanovenom okamihu nejaký podkladový nástroj za vopred stanovenú cenu. Opcie ako finančný nástroj sa zaraďujú do derivátov.

Predávajúci opcie sa nazýva aj vypisovateľ opcie, kupujúci opcie držiteľ/majiteľ opcie.
Držiteľ opcie má právo na kúpu alebo predaj a toto právo má možnosť využiť alebo nevyužiť.

Vypisovateľ opcie má však naopak povinnosť držiteľovi podkladový nástroj predať alebo ho kúpiť, ak sa držiteľ opcie rozhodne, že svoju opciu využije.