Podielnik

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá investovala do podielového fondu.