Podielový fond

Peniaze, ktoré vložia všetci klienti (cez investičné sporenie alebo jednorazovú investíciu) do fondu, tvoria majetok fondu.

Tým, že klient vloží peniaze do fondu stáva sa podielnikom. Peniaze vo fonde sú teda majetkom všetkých investorov z ktorých každý má svoj podiel a takto sa dokáže aj s nižšou sumou stať vlastníkom napr. akcií svetových spoločností.