Právne a politické riziko

Tieto riziká predstavujú najmä riziko zmeny daňového systému alebo právnych predpisov v príslušných krajinách, v ktorých pôsobia emitenti finančných nástrojov.