Priebežný poplatok

Poplatok, ktorý hovorí o nákladovosti fondu za účtovný rok. Toto percento dáva informáciu o tom, koľko „stojí investícia“ do fondu. Informáciu o jeho výške uvádzame v dokumente Kľúčové informácie pre investora.