Referenčná mena

Investor by mal do podielového fondu investovať v mene, v akej má fond za cieľ zhodnocovať spravovaný majetok.