Risk/reward ratio

Pomer rizika a zisku sa používa mnohými investormi. Porovnáva očakávaný výnos investície s rizikom straty v prípade neočakávaného vývoju na trhu. Pomer risk/reward sa mení podľa investičnej stratégie, niektorí investori uvádzajú ideálny pomer 1:3.