Rozvojové trhy

Krajiny ktoré patria do tejto kategórie prechádzajú socioekonomickými zmenami, ktoré by ich neskôr mali zaradiť medzi rozvinuté krajiny. Rozvojové ekonomiky reformujú svoj finančný systém tak, aby kapitálový trh spĺňal zákonné požiadavky ako aj poskytoval dostatočnú likviditu pre investorov (na úrovni USA, Japonska alebo Európy). Tieto ekonomiky majú často veľký ekonomický a ľudský potenciál.

Zoznam ekonomík v tejto kategórii: Brazília, Chile, Čína, Kolumbia, Maďarsko, Indonézia, Malajzia, Mexiko, Peru, Filipíny, Poľsko, Rusko, Južná Afrika, Thajsko a Turecko.

Niektoré organizácie ako napríklad MSCI a S&P sem zaraďujú aj Českú republiku, Egypt, UAE, Katar, Grécko, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajinu a Venezuelu.