Sekundárny trh

Trh starých cenných papierov, obchoduje sa na ňom už s emitovanými cennými papiermi. Na tomto trhu prebieha väčšina transakcií s cennými papiermi.