Short pozícia

Krátka pozícia (Short selling) je špekulácia na pokles ceny daného finančného nástroja, kedy investor predpokladá, že kurz nástroja bude klesať. V prípade cenných papierov investor predáva napríklad akciu, ktorú nevlastní a ktorá je požičaná od iného investora. Investor si akciu požičia, pričom sa zaviaže, že akciu neskôr vráti bežným nákupom. Pri spätnom nákupe (covering) predávajúci investor vráti cenný papier. Investor predávajúci na krátko bude mať zisk, pokiaľ cena aktíva klesne. Naopak, ak cena vzrastie je stratový. Short selling nebýva časovo ohraničený a obchodník môže v prípade výrazného nárastu stratiť viac ako investoval.