Správcovská spoločnosť

Správcovská spoločnosť (Asset management) je akciová spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a spravovanie podielových fondov na základe povolenia na vznik a činnosť udeleného Národnou bankou Slovenska. Činnosť správcovskej spoločnosti upravuje Zákon o kolektívnom investovaní (203/2011 Z. z.).