Správcovský poplatok

Správcovský poplatok sa odvíja od priemernej ročnej hodnoty aktív podielového fondu a pokrýva náklady správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu. Správcovský poplatok je cena za profesionálnu správu majetku klienta.

Správcovský poplatok sa určuje ako percentuálny ročný poplatok z celej hodnoty spravovaného podielového fondu.