Spread

Rozpätie medzi predajnou a nákupnou cenou.