Trhová kapitalizácia

Trhová kapitalizácia vyjadruje celkovú hodnotu akcií spoločnosti. Jedná sa o súčin aktuálnej trhovej ceny a celkového počtu akcií spoločnosti.

Na základe trhovej kapitalizácie zaraďujeme spoločnosti:

  • small caps (do 2 mld. USD)
  • mid caps (2-10 mld. USD), 
  • large caps (10-100 mld. USD)
  • mega caps (100+ mld. USD)