Trhové riziko

Trhové riziko súvisí s globálnym vývojom na finančných trhoch, ktoré majú bezprostredný dopad na hodnotu jednotlivých cenných papieov (dlhopisov, akcií...). Trhové riziko vyplýva z makroekonomického vývoja (recesia), politického vývoja, zmeny úrokových sadzieb, prírodných katastrof alebo teroristických útokov.