Volatilita

Volatilita (kolísavosť) popisuje interval zmien hodnoty podielu. Vo všeobecnosti ukazuje, ako veľmi sa hodnoty odlišujú od priemeru za určité časové obdobie. Najčastejšie sa využíva na finančných trhoch, kde chceme zistiť kolísavosť ceny alebo ročného výnosu akcií, dlhopisov a iných cenných papierov, no takisto môžeme merať aj volatilitu ceny komodít.

Vo väčšine prípadov platí, čím je vyššia volatilita, tým je vyššie riziko straty ale aj potenciálneho zisku. Platí to aj naopak. S nižšou volatilitou sa spája nižšie riziko straty i zisku.