Výkonnosť

Miera zhodnotenia majetku fondu vyjadrená v %.