Výkonnostný poplatok

Výkonnostný poplatok v zahraničí známy ako "performance fee" alebo "success fee", predstavuje poplatok, ktorý si správcovská spoločnosť účtuje iba v prípade splnenia určitých presne zadefinovaných kritérií. Označuje sa aj ako "spravodlivý" poplatok, nakoľko je účtovaný iba v prípade, že fond dosahuje kladné zhodnotenie (výkonnosť), v prípade negatívneho zhodnotenia sa neúčtuje.