Výnos do splatnosti

Predstavuje očakávaný výnos dlhopisu alebo portfólia fondu za predpokladu, že bude držaný až do splatnosti a kupóny budú reinvestované pri nezmenenej úrokovej sadzbe.