Vysporiadanie

Pri investovaní sa vysporiadaním rozumie vydanie podielových listov. Pri požiadaní o vyplatenie ide o transakciu pri ktorej sú klientovi podielové listy vyplatené.