Výstupný poplatok

Poplatok, ktorý investor platí pri ukončení svojej investície, teda poplatok účtovaný správcovskou spoločnosťou pri vyplácaní podielového listu podielnikovi.