NAŠE UDRŽATEĽNÉ RIEŠENIA

RESPONSIBLE INVESTING

INTEGRATION

Pri výbere investícií zámerne zohľadňujeme aspekty udržateľnosti.

(článok 8 Nariadenia o zverejňovaní)
 

RESPONSIBLE 

Vyberáme najlepšie spoločnosti svojho druhu v každom odvetví podľa prísnych výberových kritérií.

(článok 8 Nariadenia o zverejňovaní)

IMPACT

Investovaním priamo ovplyvňujeme životné prostredie a hospodárstvo.

(článok 9 Nariadenia o zverejňovaní)