Využívanie súborov cookies na stránkach Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Naše webové stránky využívajú súbory cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšiť služby pre vás a pripraviť pre vás ponuku služieb. 

Čo je cookie?

Cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený vo webovom prehliadači používateľa (napr. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox) v jeho počítači (alebo v inom zariadení s prístupom na internet, napr. smartfón alebo tablet). Tento súbor zabezpečuje návštevníkovi našej webstránky alebo používateľovi internetbankingu možnosť opätovne jednoducho a rýchlo získať prispôsobený obsah vždy, keď sa vráti na webstránky (alebo na stránky služby internetbanking), na ktorých už niekedy bol. Informácie z cookie sú prístupné len webstránke (resp. webovému serveru) spoločnosti, ktorá ich vytvorila, žiadnej inej nie. Cookie je len „pasívny“ súbor, neobsahuje žiadne ďalšie softvérové programy, ktoré by sa mohli spúšťať v zariadení používateľa s prístupom na internet (počítač, smartfón, tablet, a pod.).

Aký je obsah cookies?

Na webových stránkach Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika sa môžete stretnúť s dočasnými a s trvalými súbormi cookies. Dočasné cookies sa využívajú v prehliadači používateľa len vtedy, keď si prezerá webovú stránku. Ide najmä o súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie a identifikáciu spojenia medzi bankou a používateľovým počítačom počas jednej jeho návštevy (napríklad informácia, či ide o mobilné zariadenie, alebo počítač a tiež rôzne šifrované identifikátory, ktoré sa používajú pre bezpečné spojenie s web servermi banky). Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača (alebo iného zariadenia) vymazané. Trvalé cookies zostávajú v počítači (alebo v inom zariadení) až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom. Využívajú sa napríklad na identifikáciu prihlásenia klienta, tiež jazyka, ktorý používa, alebo na predvyplnenie formuláru. Slúžia aj pre poskytnutie relevantnejšieho obsahu a personalizovanej komunikácie banky s používateľom.

Aké sú výhody používania cookies?

Cookie je súbor, ktorý obsahuje informácie z používateľovho webového prehliadača a z konkrétneho webového servera. Ak webový prehliadač pristupuje znova na webový server, server môže jednoduchšie a rýchlejšie načítať tieto informácie a reagovať na údaje, ktoré sú v ňom uložené. Slovenská sporiteľňa používa túto technológiu na svojich stránkach a stránkach internetbankingu, aby mohla lepšie integrovať svoje služby, ktoré ponúka klientom. Toto zahŕňa cielené reklamy na stránkach banky, spracovanie formulárov na webových stránkach, ako aj bezpečné a bezchybné fungovanie služieb internetbankingu. Vďaka súborom cookies sme schopní neustále zlepšovať a zdokonaľovať nielen naše webové stránky, ale aj služby a ponuky, ktoré poskytujeme všetkým našim klientom.

Ochrana súkromia

Ak webové stránky Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika používajú súbory cookies na spracovávanie osobných údajov, ktoré je možné priradiť ku konkrétnej osobe používateľa (resp. klienta), uplatňujú sa na ne pravidlá definované príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a ochrane súkromia. Tieto sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok banky ako aj Podmienok používania internetových stránok Slovenskej sporiteľne. Viac detailov a právnych informácií o spracovaní osobných údajov nájdete v Zmluvných podmienkach.

Žiadna iná strana než Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika nemá možnosť zo súborov cookies zistiť konkrétnu osobu klienta, nakoľko technické prevedenie znemožňuje s úplnou istotou určiť identitu používateľa len na základe súborov cookies. Platí to aj pri aj pri napadnutí zariadenia používateľa počítačovým vírusom, alebo pri záškodníckom kóde iného webového servera, prípadne pri chybe prehliadača používaného klientom.

Aké sú možnosti zmeny nastavenia a odstránenia cookies?

Každý prehliadač ponúka nástroje, ktoré slúžia na správu nastavení súborov cookies. Predinštalované nastavenie väčšiny prehliadačov je také, že umožňujú ukladanie súborov cookies pre všetky webové servery (stránky). Nastavenia prehliadača je však možné zmeniť tak, že bude cookies spracúvať rôznymi spôsobmi:

  • používateľ pred každým uložením súboru cookie na počítači potvrdí alebo zamietne toto uloženie,
  • používateľ si špecifikuje správanie súborov cookies na konkrétnych webových stránkach (napr. jeho obľúbených),
  • používateľ úplne zakáže ukladanie súborov cookies na svojom počítači.

Pre bližšie informácie, kde nájsť nastavenia cookies v prehliadači, je potrebné ísť na stránky konkrétneho výrobcu prehliadača. Každý prehliadač tiež umožňuje odstrániť súbory cookies, či už konkrétne, alebo všetky. Po ich odstránení, alebo nastavení prehliadača na zákaz používania súborov cookies, však práca používateľa na stránkach Slovenskej sporiteľne nebude plnohodnotná, kedže väčšina našich služieb sa spolieha práve na súbory cookies.Ak má používateľ záujem vypnúť len konkrétne súbory cookies, ktoré sú trvalo uložené v jeho počítači (resp. inom zariadení alebo viacerých počítačoch a zariadeniach), a ktoré využíva Slovenská sporiteľňa na personifikáciu klientov na webových stránkach, môže tak spraviť po prihlásení sa do internetbankingu v časti „Nastavenia -> Moje údaje“ a nastaviť položku „Prispôsobenie obsahu webových stránok“ na stav „zakázané“. Týmto banka transparentne zabezpečí aj výmaz existujúcich súborov cookies. Klientom odporúčame tento postup, nakoľko sa vypnú len tie súbory cookies, ktoré umožňujú len prepojenie jednotlivých služieb a nedôjde tak k obmedzeniu a správnemu fungovaniu žiadnej z poskytovaných služieb. Kedykoľvek v budúcnosti je možné túto položku nastaviť naspäť na „povolená“ a využívať plnohodnotne služby Slovenskej sporiteľne na jej webových stránkach.