Autor: Dieter Kerschbaum

Každý rok začiatkom mája investori čelia otázke, či by mali opustiť akciový trh, realizovať dosiahnuté zisky a zainvestovať opäť neskôr na jeseň. No platí ešte porekadlo: „Sell in May“? Peter Szopo, vedúci tímu zodpovedného za riadenie akciových fondov  v spoločnosti Erste Asset Management, neverí v bezprostredný koniec býčieho trhu a tým menej v prepad akciových trhov.

Ako vysvetľujete svoj všeobecný optimizmus o akciových trhoch?

Rizikové triedy aktív - ako napríklad akcie - podporuje dobré globálne ekonomické prostredie ako aj  menová a fiškálna politika. Medzinárodný menový fond (MMF) nedávno potvrdil svoju optimistickú prognózu globálneho hospodárskeho rastu. V rokoch 2018 a 2019 MMF očakáva celosvetový nárast o 3,9 %, ktorý zodpovedá januárovému číslu. Zatiaľ čo fáza zrýchlenia rastu skončila, existuje veľa signálov, ktoré naznačujú, že budeme naďalej svedkami pozitívneho rastu v ďalších štvrťrokoch. Mali by sme byť opatrní, ak by sa USA dostali do recesie, avšak v tomto momente nič nenasvedčuje takémuto scenáru. Podľa indikátora New  York Fed je pravdepodobnosť recesie v najbližších dvanástich mesiacoch len okolo 10 %.

Nie sú po desiatich rokoch býčieho trhu akcie ohodnotené veľmi ambiciózne? Zodpovedajú zisky firiem takémuto oceneniu akcií? 

Na základe metódy očakávaných ziskov nie sú akciové trhy príliš drahé a ani americké akcie. V USA boli predpovede dokonca revidované vzostupne v dôsledku daňovej reformy a súčasná výsledková sezóna naďalej prináša pozitívne prekvapenia. V Európe  súčasná výsledková sezóna prináša možno zmiešaný, ale určite nie negatívny obraz. Pozitívne a  negatívne prekvapenia sú zhruba v rovnováhe. Podľa  aktuálneho trhového konsenzu analytikov by mali zisky spoločnosti v USA v tomto roku vzrásť o približne 20 %. V krajinách rozvíjajúcich sa ekonomík sa očakáva dvojciferný rast, zatiaľ čo v Európe a Japonsku sa očakáva nárast ziskov o 8 %. To sa premieta do celkovej miery rastu ziskov spoločností vo  výške 15 %, čo predstavuje pevnú podporu pre trhy.

Vieme, že burzy sú často ovplyvňované náhlymi zmenami nálad investorov, čo sa odráža v kolísaní cien akcií. Aké sú hrozby, ktoré vidíte?

Možným rizikom, ktoré by mohlo zabrániť ďalšiemu oživeniu akciových trhov je zrýchlenie inflácie a s tým súvisiaca možná nadmerná reakcia v oblasti menovej politiky. Bude to tak? Nie nevyhnutne! Nedávne ukazovatele naznačujú veľmi postupné zrýchlenie inflácie. Rastúce úrokové sadzby na pozadí silného ekonomického prostredia nemusia zastaviť býčie trhy ako ukázali zvýšenia sadzieb americkou centrálnou bankou od roku 2015. Centrálne banky si uvedomujú dôležitosť opatrných úprav v oblasti nastavenia menovej politiky.

Ďalším rizikom pre akciové trhy by bolo eskalácia obchodného konfliktu a geopolitických rizík? Súhlasíte?

MMF považuje obchodný konflikt medzi USA a Čínou za rizikový faktor. Preto sa mnohí hráči  snažia prehovoriť obe strany od zavedenia nových obchodných bariér. Ale je pravda: ak sa varovania, ktoré vidíme v súčasnosti prejavia eskaláciou, bude trpieť globálna ekonomika aj akciové trhy.

Takže nevidíte žiadne riziko pádu? Tí, čo predvídajú pohromu, vidia blížiace sa problémy

Môžeme identifikovať riziká, ktoré sú prítomné počas fázy rastu. Je však prakticky nemožné predvídať pád. Nepoznám nikoho, kto by to systematicky dokázal. Mnohí z tých, ktorí sa o to pokúšajú hovoria o páde neustále. A ak by sa tak ozaj stalo, povedali by: „Pozrite sa, veď som vám to hovoril!“. To je neprospešná praktika, ktorá naozaj nepomáha investičnej komunite v každodennom živote.

 

 

Čo odporúčate akciovým investorom v súčasnej situácii?

Nemôžem vydávať konkrétne investičné odporúčania, aspoň nie pri rozhovore akým je tento. Existuje však niekoľko zásad, ktoré sa stále uplatňujú a tým nemám na mysli stratégiu "Sell in may and go away" („Predaj v máji a odíď z trhu“). Koniec koncov, akcie sú stále atraktívne a nemali by chýbať v žiadnom dobre diverzifikovanom portfóliu. To zároveň znamená aj to, že nie je vhodné umiestniť všetky disponibilné finančné prostriedky do akcií.  

Celková situácia sa od decembra minulého roka takýmto spôsobom nezmenila, aby sa zaručilo úplné opätovné zosúladenie investičnej stratégie. To, či by teraz mali investori znížiť svoj pomer investícií v akciovej zložke závisí od ich rizikového apetítu. Nie je možné  systematicky, t.j. opakovane, načasovať správne rozhodnutia tohto typu. Stratégia, ktorá sa mi páči, je investovať do široko diverzifikovaného akciového portfólia po dlhú dobu, napríklad prostredníctvom pravidelného investovania. To umožňuje investorovi profitovať z efektu priemerovania ceny. Tiež je vhodné investovať do toho,  čomu človek rozumie. Taktiež je správne nenasledovať investičné trendy. 

Originálny zdroj infomácie: https://blog.de.erste-am.com/2018/05/04/sell-in-may-and-go-away/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.