Autor: Roman Vlček, člen predstavenstva spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne

V rôznych prieskumoch na tému „Kam by ste investovali svoje voľné peniaze?“, sa veľmi často objavuje rovnaká odpoveď – do nehnuteľností. Prečo je to tak? Nehnuteľnosti do  určitej miery symbolizujú sen každého investora - vysoký výnos pri nízkom, prípadne nulovom riziku. Isteže nie je pravda, že investície do nehnuteľností sú absolútne bezpečné alebo že zabezpečujú najvyšší možný výnos na finančných trhoch. Na druhej strane treba pripustiť, že ľudia, aj keď často intuitívne, uvažujú v zásade správne. 

Domy, byty, pozemky...

Pod nehnuteľnosťami si mnohí predstavujú hlavne nehnuteľnosti určené na bývanie.  Súvisí to s tým, že veľa ľudí vníma nehnuteľnosť ako nástroj, ktorý rieši jednu zo základných ľudských potrieb, bývanie. Financovanie tejto potreby často riešia hypotékou, sledujú úrokové miery, zamýšľajú sa nad dobou splatnosti úveru, výškou splátky, poplatkami, pozorujú vývoj cien nehnuteľností. Dá sa povedať, že popri riešení svojich základných potrieb sa finančne vzdelávajú. Mnohí si tiež uvedomujú, že nehnuteľnosť, ak ju nepotrebujú na bývanie, sa dá prenajímať. Finančné toky plynúce z prenájmu tak predstavujú pre vlastníka potenciálne zaujímavý výnos. Vyzerá to super, ale je to všetko naozaj také jednoduché?

Skúsme si to rozobrať. Začnime kúpou nehnuteľnosti. Nájdenie kvalitnej nehnuteľnosti v dobrej lokalite si vyžaduje čas, peniaze (veľa peňazí) a samozrejme asistenciu odborníkov, čo sú ďalšie peniaze. Ak  toto zvládnete, nasleduje fáza prenájmu. Nájsť dobrého nájomníka, s dobrou platobnou disciplínou, so šetrným užívaním nehnuteľnosti si  opäť vyžaduje asistenciu odborníkov. Ak to všetko dobre dopadne, stačí už len podať daňové priznanie,  príjmy z prenájmu zdaniť  a daň odviesť  štátu. Zhrňme si to. Na investíciu do nehnuteľnosti potrebujeme veľa peňazí, času a trpezlivosti.  Výnos nakoniec tiež nemusí byť, taký aký sme čakali. Môže sa stať, že nehnuteľnosť zostane nejaký  čas neprenajatá, treba počítať s nákladmi na provízie a poplatky realitným kanceláriám, s nákladmi na údržbu a samozrejme s daňami z nehnuteľnosti a z príjmu. Sčítané a podčiarknuté – predstava o výhodnom prenajatí nehnuteľnosti býva často skreslená a realita vôbec nie je taká ružová, ako by sme chceli.

Má vôbec zmysel investovať do nehnuteľností?

Určite áno. Existujú totiž aj komfortnejšie spôsoby ako priama kúpa bytu, domu či pozemku. Tým najlepším je tzv. špeciálny fond nehnuteľností alebo jednoducho realitný fond.  Investovanie doň má viacero výhod.  V prvom rade môžete investovať aj relatívne malú čiastku, rádovo stovky eur. Vo fonde získate podiel na diverzifikovanom portfóliu nehnuteľností rôzneho typu, hlavne komerčných, ako sú napr. kancelárske alebo obchodné priestory. Tie prinášajú vyšší a stabilnejší výnos, no pre fyzické osoby sú z dôvodu vysokých obstarávacích nákladov a náročného manažmentu prakticky nedostupné. No a v neposlednom rade je investovanie do realitných fondov komfortné. Stačí si na účte pripraviť peniaze, podpísať zmluvu a o všetko ostatné sa postarajú odborníci v správcovskej spoločnosti. Jedno dôležité rozhodnutie však musíte urobiť sami – vybrať si vhodný realitný fond a spoločnosť, ktorá ho spravuje. 

Akého správcu si vybrať? 

Rozhodne je potrebné zvážiť skúsenosti, finančnú silu, odbornosť, kvalitu servisu a celkovú reputáciu správcovskej spoločnosti. Erste Asset Management, ktorého súčasťou je aj Asset Management Slovenskej sporiteľne, patrí v spomínaných kvalitách k lídrom na stredoeurópskom trhu. Realitnému biznisu sa v našej  skupine venuje viac ako 40 profesionálov s  dlhoročnými skúsenosťami. Spravujú sedem realitných fondov a v nich už uskutočnili desiatky realitných transakcií. Celková hodnota majetku v týchto fondoch presahuje 5 miliárd EUR. Dobrou správou pre slovenských investorov je, že už aj oni budú môcť profitovať z expertízy skupiny Erste v oblasti realít. Nový fond ERSTE Realitná Renta, ktorý v týchto dňoch otvárame, bude dobrou voľbou pre  každého, kto chce investovať do bezpečného a výnosovo atraktívneho trhu. 

Upozornenie:

Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Erste Asset Management GmbH, ktorá podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika (ďalej „EAM SK“), ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti EAM SK.