Zdroj: MSCI Emerging Market Index

 

Spomedzi rozvojových trhov má špeciálne postavenie Čína. Tá sa podieľa na indexe rozvojových trhov MSCI Emerging Markets až skoro tretinovým podielom. Nasleduje India so skoro 15 % podielom a potom krajiny ako Taiwan a Južná Kórea. Podľa viacerých prognóz má dokonca čínska ekonomika našliapnuté stať sa najväčšou svetovou ekonomikou. Či to tak naozaj bude, ukáže budúcnosť. Každopádne, Čína spolu s ďalšími rozvojovými trhmi si zaslúži pozornosť a existuje predpoklad, že ich význam bude aj naďalej rásť.  

A teraz sa vráťme k spomínaným rizikám. Každá minca má dve strany. A tak je to aj s investovaním. S investovaním do rozvojových trhov to platí o to viac. Lákavý potenciál vyššieho ekonomického rastu prináša zo sebou aj zvýšené riziká nestability. Politické režimy v rozvojových trhoch, niekde nedemokratické, môžu svojimi rozhodnutiami nepriaznivo ovplyvniť fungovanie v krajine, čo má ekonomické dôsledky. Okrem politických rizík predstavujú hrozbu aj ekonomické riziká vyplývajúce napríklad z nedostatku surovín, vysokej inflácie, neregulovaných trhov alebo na druhej strane obmedzenia potláčajúce hospodársku súťaž a vstup zahraničných investorov. Špeciálnou kapitolou je menové riziko. Kurz mien rozvojových krajín môže byť extrémne volatilný. Po príklady nemusíme chodiť ďaleko do histórie. Uveďme napríklad tureckú lýru alebo ruský rubeľ. Investícia v zahraničnej mene môže síce vykazovať pozitívne zhodnotenie, no v prípade ak táto mena oslabila oproti domácej mene investora, môže byť tento zisk po prepočte negatívne ovplyvnený až celkom vymazaný. 

Ak by sme to mali zhrnúť, investície v rozvojových trhoch predstavujú zaujímavú investičnú príležitosť, no zároveň si treba byť vedomý aj rizík s tým spojených. Určitá expozícia na rozvojové trhy sa nachádza aj v našich riadených portfóliách a podielových fondoch. Samozrejme, jej výška a doba držania závisí od viacerých faktorov. Začínajúc investičnou stratégiou až po aktuálnu situáciu na finančnom trhu. S vyšším potenciálnym výnosom je však spojené aj vyššie investičné riziko. Preto správne zvolená diverzifikácia, vrátane tej regionálnej, je kľúčová. 

 

[1] https://www.worldeconomics.com/Regions/Emerging-Markets/