Investície, ktoré vaše úspory ocenia


Investujte svoje peniaze s Kombi vkladom a získajte

  • výhodnú kombináciu termínovaného vkladu a investovania
  • 1,5 % úrok na ročnom termínovanom vklade
  • zľavu až 60 % zo vstupného poplatku


Investície, ktoré vaše úspory ocenia


nvestujte svoje peniaze s Kombi vkladom a získajte

  • výhodnú kombináciu termínovaného vkladu a investovania
  • 1,5 % úrok na termínovanom vklade
  • zľavu až 60 % zo vstupného poplatku
Asset Management Slovenskej sporiteľne v číslach

18 Spravovaných fondov

1,2 mld. Eur Čistá hodnota majetku pod správou

15,4 % Podiel na trhu

Novinky 


Čítajte náš blog a budete vždy informovaní


Komentáre, analýzy, články na rôzne témy súvisiace s aktuálnymi udalosťami na finančných trhoch.