Pre tých, čo nevidia graf,
ale vrcholky francúzskych Álp.


Investujte pravidelne a dlhodobo už od 20 eur mesačne
a môžete ich uvidieť naživo.

Pre tých, čo nevidia graf,
ale vrcholky francúzskych Álp.


Investujte pravidelne a dlhodobo už od 20 eur mesačne
a môžete ich uvidieť naživo.

Asset Management Slovenskej sporiteľne v číslach

18 Spravovaných fondov

1,1 mld. Eur Čistá hodnota majetku pod správou

15,7 % Podiel na trhu

Novinky