Kombi vklad

Kombinácia fondu a termínovaného vkladu

Kombi vklad

Kombinácia fondu a termínovaného vkladu

Zaujímavá kombinácia, zaujímavé zhodnotenie

Kombinácia, ktorá vám prinesie

  • úrok vo výške 1,5 % na ročnom termínovanom vklade v Slovenskej sporiteľni
  • výnos z investície do SPORO Aktívneho portfólia

Investícia sa zhodnocuje na ročnom termínovanom vklade v Slovenskej sporiteľni, ktorá tvorí 1/3 a zároveň 2/3 sa zhodnocujú v SPORO Aktívnom portfóliu.

Ročný termínovaný vklad:

  • minimálny vklad 500 eur
  • garantovaná výška úroku počas celej doby viazanosti 1,5 %

Aktívne portfólio

  • predpokladaný výnos 2 – 3 % ročne – pri dodržaní odporúčaného investičného horizontu 3 až 5 rokov,
  • investovať môžete od 1 000 eur – 2/3 z celkovej investície,
  • majetok podielového fondu tvoria najmä dlhové a v menšej miere akciové investície
  • zvýhodnený vstupný poplatok je 0,8 % z vašej investície.

AKTÍVNE PORTFÓLIO

Fond aktívne preskupuje prostriedky medzi akciovými investíciami a rôznymi typmi dlhopisových investícií podľa regionálneho rozloženia a kreditného rizika na základe globálnej taktickej alokácie aktív. Podiel akciovej zložky sa môže pohybovať v pásme 0 až 30%, podiel dlhopisovej zložky nie je limitovaný. 

Stock market chart

Kontakt

Na všetky otázky, dopyty, tipy a návrhy radi odpovieme a necháme sa inšpirovať