Kombi vklad

Kombinácia fondu a termínovaného vkladu

 • úrok vo výške 1,5 % na ročnom termínovanom vklade
 • výnos z investície do SPORO Aktívneho portfólia

Kombi vklad

Kombinácia fondu a termínovaného vkladu

 • úrok vo výške 1,5 % na ročnom termínovanom vklade
 • výnos z investície do SPORO Aktívneho portfólia

Zaujímavá kombinácia, zaujímavé zhodnotenie

Kombinácia, ktorá vám prinesie

 • úrok vo výške 1,5 % na ročnom termínovanom vklade v Slovenskej sporiteľni
 • výnos z investície do SPORO Aktívneho portfólia

Investícia sa zhodnocuje na ročnom termínovanom vklade v Slovenskej sporiteľni, ktorá tvorí 1/3 a zároveň 2/3 sa zhodnocujú v SPORO Aktívnom portfóliu.

Ročný termínovaný vklad

 • minimálny vklad 500 eur
 • garantovaná výška úroku počas celej doby viazanosti 1,5 %

Aktívne portfólio

 • predpokladaný výnos 2 – 3 % ročne – pri dodržaní odporúčaného investičného horizontu 3 až 5 rokov
 • investovať môžete od 1 000 eur – 2/3 z celkovej investície
 • majetok podielového fondu tvoria najmä dlhové a v menšej miere akciové investície
 • zvýhodnený vstupný poplatok je 0,8 % z vašej investície

AKTÍVNE PORTFÓLIO

Fond aktívne preskupuje prostriedky medzi akciovými investíciami a rôznymi typmi dlhopisových investícií podľa regionálneho rozloženia a kreditného rizika na základe globálnej taktickej alokácie aktív. Podiel akciovej zložky sa môže pohybovať v pásme 0 až 30%, podiel dlhopisovej zložky nie je limitovaný. 

Stock market chart

Vyhľadajte si pobočku Slovenskej sporiteľne, ktorú máte najbližšie