Christian Gaier | CIO | Asset Management Slovenskej sporiteľne

Autor: Christian Gaier | Vedúci investičného úseku | Asset Management Slovenskej sporiteľne | 3 min. čítania

Koronavírus je vďaka očkovaniu na ústupe. Základné ukazovatele naznačujú prebiehajúce oživenie. Centrálne banky začali riešiť rastúcu infláciu a napokon konečne od roku 2008 je v hre normalizácia politiky centrálnych bánk. Tieto aktivity sa javili ako predvídateľne, preto sa stali hnacími prvkami zotavenia na trhu.

Všetko zmenil geopolitický šok...

Rusko napadlo Ukrajinu a správy o vojne a potenciálne najväčšej utečeneckej kríze od druhej svetovej vojny dominujú spravodajstvu. Krátkodobé diplomatické riešenie sa v súčasnosti javí ako nereálne, keďže ruské požiadavky (viac - menej úplná kapitulácia a vzdanie sa slobody) sa zdajú byť pre ukrajinské vedenie neprijateľné. Ukrajinská armáda po celý čas hrdinsky bráni svoje územie vo vojne pripomínajúcej súboj Dávida proti Goliášovi.

USA, Európa a ich spojenci reagovali prísnymi sankciami voči Rusku, ktoré majú viesť k jeho ekonomickej izolácii. Aj napriek obrovskej a neutíchajúcej solidarite s Ukrajinou a ukrajinskými utečencami v Európe a vo svete, vojenské zapojenie NATO sa v súčasnosti na Ukrajine neočakáva a Ruská aktivita vedie k prítomnosti NATO na jeho východných hraniciach.

Sankcie uvalené Západom tvrdo zasahujú ruskú ekonomiku a nútia Rusko byť ešte viac sebestačným. Niektoré ruské banky boli vylúčené z medzinárodného  systému výmeny správ o finančných transakciách SWIFT. Veľká časť zahraničných aktív ruských oligarchov bola zmrazená. Zmrazená je aj veľká časť devízových rezerv (v cudzej mene) ruskej centrálnej banky. Okrem toho, zahraničné spoločnosti pozastavujú alebo ukončujú obchodné vzťahy s Ruskom.

Vitajte v novom svete…

Očakáva sa, že geopolitická neistota zostane. Trhy analyzujú scenáre „studenej vojny“ s ich potenciálnym vplyvom na triedy investičných aktív. Vplyv sankcií a dôsledok vojny sa odráža najmä na komoditných trhoch. Rast cien energií a poľnohospodárskych komodít  – vedú k vyšším inflačným očakávaniam a k cenovému šoku. Centrálne banky čelia dileme: potreba bojovať proti inflácii zvyšovaním sadzieb, no zároveň zvážiť aj účinok cenového šoku cien komodít, aby mohli pokračovať v zotavení po koronakríze. Trhy si v súčasnosti myslia, že centrálne banky budú reagovať pomalším rastom sadzieb, ako sa pôvodne očakávalo, alebo dokonca odložením ich zvyšovania.

Čo však ostáva, je vyššia kolísavosť. Trhy sa učia zvládať úplne nové situácie.

Trhy a náš prístup

Nový týždeň nás privítal poklesom akcií. Opäť sa nakupujú bezpečné aktíva (zlato, CHF, americké štátne dlhopisy, nemecké vládne dlhopisy,...). Ceny komodít sú ďalej na vzostupe.

Pozorne sledujeme vývoj a pravidelne prehodnocujeme náš prístup. Pri akciách ostávame v neutrálnej pozícii,  a uprednostňujeme americké a japonské akcie. V rámci  dlhopisov a alternatívnych aktív  preferujeme širšie rozloženie s cieľom riešiť súčasnú situáciu na trhu.

Upozornenie: Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.