Top Fond Slovakia 2017

Každoročne vyhlasuje Asociácia správcovských spoločností v spolupráci s vydavateľstvom MAFRA ocenenie Top Fond Slovakia. 21. februára 2017 sa konal ďalší ročník vyhlásenia výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2017. Fondy sú oceňované v kategóriách podľa objemu predaja a podľa výkonnosti a zároveň aj rizika v jednotlivých kategóriách tried aktív fondov.

Víťazom ocenenia najpredávanejší podielový fond v kategórii akciové fondy sa stal nami spravovaný Fond maximalizovaných výnosov s objemom čistých predajov 17,8 mil eur.

S celkovými čistými predajmi 99,7 mil eur získal náš zmiešaný fond Aktívne portfólio druhé miesto ako najpredávanejší podielový fond v kategórii zmiešané a štruktúrované fondy.

Ocenenia potvrdzujú stále vyšší záujem o podielové fondy. Práve pravidelné investovanie je vhodnou možnosťou ako získavať prvé skúsenosti s investovaním, ako vytvárať rezervu a dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie.

Začať s investovaním prostredníctvom pravidelného investovania je dobrá cesta ako sa zoznámiť s podielovými fondami.

AM SLSP FOND MAXIMALIZOVANÝCH VÝNOSOV

ESPA STOCK GLOBAL

Investuje peňažné prostriedky do akcií obchodných spoločností na základe analýzy ich fundamentálnych parametrov a nastavenia ich obchodných modelov s cieľom dosiahnuť vo fonde dodatočný výnos vyplývajúci z výberu jednotlivých akciových titulov s nadštandardným potenciálom výnosu.