Svetový deň investičných fondov

19. apríl už aj na Slovensku sa stáva  Svetovým dňom investičných fondov. Cieľom je zvýšiť povedomie Slovákov o investovaní do podielových fondov a zároveň im objasniť úlohu v ponuke investičných produktov na trhu. Svetový deň investičných fondov už roku 2012 začalo tento deň ako prvé sláviť Nemecko, o rok neskôr sa pridalo Rakúsko a do tretieho ročníka sa pripojili aj Slovensko a Česká republika.

Práve 19. apríla 1743 sa narodil Adriaan van Ketwich, holandský obchodník považovaný za otca investičných fondov. Prvý investičný fond bol založený v roku 1774 s názvom "Eendragt maakt Magt" ("V jednote je sila") pre občanov, ktorí disponovali skromnejšími finančnými prostriedkami. Uzavretý podielový fond investoval do dlhopisov vlád, bánk a úverov plantáží v Západnej Indii.

Kolektívne investovanie od svojich začiatkov prešlo rôznymi zmenami, ktoré sa týkali  jednotlivých typov podielových fondov, vznikom legislatívy, ktorá upravuje ich právny rámec. V súčasnosti je investovanie do podielových fondov jedným s najefektívnejších spôsobov zhodnocovania peňažných prostriedkov. Čoho dôkazom je majetok v objeme 8 miliárd eur, ktorý je spravovaný domácimi správcovskými spoločnosťami. Z tohto objemu naša správcovská spoločnosť spravuje 1 mld eur.

 

Začať s investovaním prostredníctvom pravidelného investovania je dobrá cesta ako sa zoznámiť s podielovými fondami