Každoročné vyhlasovanie výsledkov ocenenia Top Fond Slovakia sa tento rok uskutočnilo 27. februára. Projekt Top Fond Slovakia je spoluprácou vydavateľstva MAFRA Slovakia a Slovenskej asociácie správcovských spoločností. Podielové fondy sa oceňujú v niekoľkých kategóriách podľa: objemu predaja, výkonnosti a rizika v jednotlivých kategóriách tried aktív fondov. 

V rámci našich podielových fondov sme získali tri ocenenia

  • Absolútne najpredávanejší fond roka s objemom čistých predajov 106 mil. eur:  Global Renta
  • Najpredávanejší podielový fond v kategórii akciové fondy: Fond maximalizovaných výnosov
  • Najpredávanejší podielový fond v kategórií konzervatívne zmiešané a štruktúrované fondy: Global Renta

Ocenenými boli aj dva rakúske fondy, ktoré ponúka Slovenská sporiteľňa

  • Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii eurové peňažné a eurové fondy krátkodobých investícií: ERSTE RESERVE EURO
  • Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii eurové dlhopisové fondy: ERSTE BOND USA CORPORATE 

 

 „Stály záujem o podielové fondy je výsledkom našej dlhoročnej práce. Ocenenia, ktoré sme získali a za ktoré sme vďační, spečaťujú kvalitu nášho úsilia ponúkať klientom ďalšiu možnosť zhodnocovať peňažné prostriedky. Zmiešaný fond, Global Renta sa stal absolútnym víťazom v predaji. Na druhú stranu sa Fond maximalizovaných výnosov stal opakovane najpredávanejším fondom v kategórii akciových fondov. Klienti ho využívajú na pravidelné investovanie, pretože je vhodnou alternatívou ako získavať prvé skúsenosti s investovaním, ako vytvárať rezervu a dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie.“ vysvetľuje Pavol Vejmelka, riaditeľ úseku podpory predaja Asset Managementu Slovenskej sporiteľne.