Každoročné vyhlasovanie výsledkov ocenenia Top Fond Slovakia sa tento rok uskutočnilo 24. februára, netradičným spôsobom – online. Projekt Top Fond Slovakia je spoluprácou vydavateľstva MAFRA Slovakia a Slovenskej asociácie správcovských spoločností. Podielové fondy sa oceňujú v niekoľkých kategóriách podľa: objemu predaja, výkonnosti a rizika v jednotlivých kategóriách tried aktív fondov.

V rámci našich podielových fondov sme získali tri ocenenia

  • Najpredávanejší podielový fond v kategórii akciové fondy: AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov
  • Najpredávanejší podielový fond v kategórií konzervatívne zmiešané a štruktúrované fondy: AM SLSP Global Renta
  • Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii konzervatívne zmiešané a štruktúrované fondy: AM SLSP Inštitucionálny I1

Ocenenými boli aj dva rakúske fondy, ktorých distribútorom je Slovenská sporiteľňa

  • Najpredávanejší podielový fond v kategórii peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií: ERSTE RESERVE CORPORATE
  • Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii eurové dlhopisové fondy: ERSTE BOND EURO RENT

„Veľmi si vážime a sme vďační za každé jedno ocenenie. Odrážajú záujem klientov a naše úsilie prinášať na trh kvalitné produkty. Štvornásobný víťaz kategórie „najpredávanejší akciový fond“ – AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov, využívajú klienti na pravidelné investovanie. Získavajú s ním prvé skúsenosti s investovaním, tvoria si rezervu a možnosť dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie.“ vysvetľuje Pavol Vejmelka, člen predstavenstva Asset Managementu Slovenskej sporiteľne.