ERSTE STOCK EUROPE EMERGING je fond ktorý investuje hlavne do akcií vybraných spoločností, krajín strednej, východnej a južnej Európy, vrátane Ruska a Turecka. Vzhľadom na politickú situáciu bol od 24. februára 2022 pozastavený výpočet hodnoty podielu a tým aj vydávanie a vyplácanie podielových listov fondu.

Výhľad

Napriek tomu, že sa 25. februára 2022 otvorila moskovská burza, pretrvávajú sankcie uvalené na Ruskú federáciu v súvislosti s inváziou na Ukrajinu.

Nakoľko stále nie je možné vypočítať hodnotu podielu fondu, vydávania a vyplácanie podielových listov fondu ERSTE STOCK EUROPE EMERGING je pozastavené. Situáciu denne monitorujeme, no vzhľadom na aktuálne geopolitické dianie sa nedá predpovedať, kedy bude možné obnoviť vydávanie a vyplácanie podielových listov fondu a tiež výpočítavať hodnota podielu. Erste Asset Management (správcovská spoločnosť fondu) spolupracuje s príslušnými inštitúciami na riešení. Každú novú informáciu zvererejníme včas.

Podrobnejšie informácie k pozastavniu vypočítavania hodnoty podielu fondu, nájdete tu.